Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 2 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Thiết kế, chế tạo hệ thống phân phối khí sấy trong thiết bị sấy nông sản dạng hạt

Nguyễn Văn Đạt

Tóm tắt


Thiết kế, chế tạo hệ thống phân phối khí sấy trong thiết bị sấy nông sản dạng hạt

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)