Tạp chí Khoa học và Phát triển, T. 6, S. 4 (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu ảnh hưởng của một số điều kiện sản xuất sữa Kefir có bổ sung dâu tây

Nguyễn Thị Lâm Đoàn

Tóm tắt


TÓM TẮT

Bên cạnh những vi khuẩn có lợi và nấm men, Kefir còn chứa nhiều khoáng chất và những axit amin cần thiết, giúp chữa bệnh và duy trì chức năng cho cơ thể. Kefir có bổ sung dâu tây là một sản phẩm có mùi vị ưa chuộng đối với người tiêu dùng đặc biệt là trẻ em. Hiện nay, dòng sữa chua Kefir chưa được phổ biến rộng rãi trên thị trường Việt Nam. Do vậy, bằng phương pháp đánh giá cảm quan, độ cồn và độ axit, nghiên cứu này đã đưa ra những điều kiện thích hợp nhất trong quy trình sản xuất sữa Kefir có bổ sung dâu tây. Kết quả nghiên cứu cho thấy: dịch ép dâu tây được bổ sung vào sữa với tỷ lệ 15%, lượng giống Kefir được cấy vào với tỷ lệ 7%, quá trình lên men được dừng lại ở độ axit 95oT và dịch đường succrose được bổ sung là 30% với nồng độ đường 30%

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)