T. 6, S. 2 (2008)

Mục lục

Bài viết

Một số kết quả bước đầu về cải tạo vườn xoài ở bản Cốc Lắc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn L Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hương 105-109
Khảo sát tập đoàn dòng ngô thuần có chất lượng protein cao (QPM) mới chọn tạo Tóm tắt PDF
Châu Ngọc Lý 110-115
Ảnh hưởng của sự thiếu nước trong giai đoạn sinh trưởng sinh thực đối với đậu tương trong điều kiện nhà lưới Tóm tắt PDF
Vũ Ngọc Thắng 116-121
Đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống hoa lily nhập nội trồng tại Hải Phòng vụ đông 2006 Tóm tắt PDF
Bùi Thanh Tùng 122-127
Xác định ảnh hưởng của khối lượng sơ sinh và giới tính tới sinh trưởng của lợn con đến 8 tuần tuổi Tóm tắt PDF
Phan Xuân Hảo 128-133
Thiết lập phản ứng PCR ứng dụng trong giám định vi khuẩn e.coli gây dung huyết phù đầu ở lợn con Tóm tắt PDF
Lê Văn Lãnh 134-138
Biến đổi một số chỉ tiêu huyết học ở bê gây bệnh thí nghiệm với vi khuẩn enterotoxigenic escherichia coli Tóm tắt PDF
Phạm Hồng Ngân 139-145
Đặc điểm và hoạt động của các hệ thống chăn nuôi ở huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải Dương Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 146-152
Thành phần sinh vật nổi tại các thủy vực trên địa bàn huyện Gia Lâm, Hà Nội Tóm tắt PDF
Ngô Thành Trung 153-160
Đánh giá lựa chọn vật liệu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá rô phi nuôi vùng nước lợ mặn Tóm tắt PDF
Phạm Anh Tuấn 161-165
Mô hình quy hoạch chi tiết trung tâm xã huyện Chí Linh - tỉnh Hải Dương Tóm tắt PDF
Vũ Thị Bình 166-171
Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ công tác thu tiền sử dụng đất Tóm tắt PDF
Hồ Thị Lam Trà 172-177
Thiết kế, chế tạo hệ thống phân phối khí sấy trong thiết bị sấy nông sản dạng hạt Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đạt 178-185
Nghiên cứu chế biến thử nghiệm bánh phồng nấm Tóm tắt PDF
Trần Thị Thu Hằng 186-191
Sử dụng ANSYS trong môi trường Inventor để tính toán thiết kế chi tiết máy Tóm tắt PDF
Đồ Hữu Quyết 192-201
Những vấn đề cần quan tâm giải quyết đối với công tác bồi dưỡng cán bộ cơ sở nông thôn ngoại thành Hà NộI Tóm tắt PDF
Phạm Vân Đình 202-209
Hiệu quả kinh tế của các tác nhân tham gia ngành hàng vải Thanh Hà Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 210-216


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)