T. 6, S. 3 (2008)

Mục lục

Bài viết

Kết quả khảo nghiệm một số giống đậu tương rau nhập nội tại một số tỉnh đồng bằng sông Hồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Anh 217-222
Đặc trưng hình thái giải phẫu thân và tính chống đổ của một số giống lúa mới – ngắn ngày Tóm tắt PDF
Đỗ Việt Anh 223-227
Đặc điểm thực vật học và nông học của một số mẫu giống mạch (Fagopyrum esculentum moench) thu thập từ miền núi phía Bắc Việt Nam và Nhật Bản Tóm tắt PDF
Phạm Văn Cường 228-235
Xác định kích thước mẫu nghiên cứu thích hợp cho một số chỉ tiêu của các thí nghiệm trồng lúa Tóm tắt PDF
Phạm Tiến Dũng 236-241
Nghiên cứu ảnh hưởng của biện pháp che sáng và số cây trong khóm đến sinh trưởng rau cần nước (Oenanthe stolonifera Wall.) trồng trái vụ Tóm tắt PDF
Vũ Thanh Hải 242-247
Đánh giá khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số tổ hợp ngô rau lai diallel vụ xuân 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Việt Long 248-253
Nghiên cứu sử dụng chế phẩm phân bón lá nhằm giảm lượng phân bón gốc cho cây hoa đồng tiền (Gerbera jamesoii L.) trồng tại Hải Phòng Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Kim Thanh 254-261
Ứng dụng phương pháp ELISA để phân tích tồn dư kháng sinh nhóm quinolone trong tôm tại một số tỉnh ven biển khu vực phía Bắc Tóm tắt PDF
Phạm Kim Đăng 262-268
Hiện trạng nuôi trồng thuỷ sản và đặc điểm thuỷ sinh một số thuỷ vực huyện Gia Lâm, Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Hà 269-273
Kết quả chẩn đoán phi lâm sàng và xác định những vi khuẩn chủ yếu gây bệnh viêm vú bò sữa Tóm tắt PDF
Trương Quang 274-279
Chất lượng nước dùng trong trang trại chăn nuôi lợn vùng đồng bằng sông Hồng Tóm tắt PDF
Vũ Đình Tôn 280-283
Khả năng sinh sản và sức sản xuất sữa của các loại bò sữa Lâm Đồng Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trạch 284-289
Chọn lựa các điều kiện hoạt động tối ưu của enzyme -d-fructofuranosidase để sản xuất đường fructooligosaccharide (FOS) chức năng từ đường sucrose Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Anh 290-294
Lạm phát Việt Nam: Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô Tóm tắt PDF
Phạm Vân Đình 295-300
Các phương thức cho vay và thực tiễn áp dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Dăk Nông Tóm tắt PDF
Nguyễn Tuấn Sơn 301-306


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)