T. 7, S. 5 (2009)

Mục lục

Bài viết

Ảnh h¬ưởng của mật độ đến sinh tr¬ưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc trong điều kiện vụ xuân tại Ý Yên - Nam Định Tóm tắt PDF
Vũ Đình Chính 563-571
Kết quả bước đầu bình tuyển một số cây bơ ưu tú (Persea americana Mills.,) tại Tây Nguyên Tóm tắt PDF
Hoàng Mạnh Cường 572-576
Ảnh hưởng một số biện pháp kỹ thuật trồng cây giống nhân từ khí canh trong sản xuất khoai tây giống sạch bệnh tại Gia Lâm - Hà Nội và Sapa - Lào Cai Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Hương 577-584
Xác định lượng đạm và kali bón thích hợp cho lúa Xi23 trong vụ xuân tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 585-594
Nghiên cứu tuyển chọn giống và một số biện pháp canh tác thích hợp cây cải dầu ở vùng cao Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Liên Hoa 595-603
Đánh giá đa dạng di truyền nguồn giống ngô tẻ địa phương dựa trên các đặc điểm hình thái Tóm tắt PDF
Vũ Văn Liết 604-611
Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống một số cây thuốc tắm bằng phương pháp giâm cành tại Sapa - Lào Cai Tóm tắt PDF
Ninh Thị Phíp 612-619
Đánh giá độ thuần 10 giống tằm (Bombyx mory L.) bằng chỉ thị RAPD Tóm tắt PDF
Đinh Thị Phòng 620-627
Kết quả khảo nghiệm một số giống lúa tại huyện Đà bắc, tỉnh Hoà Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Thi 628-636
Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hoá của chó ở một số địa điểm thuộc tỉnh Nghệ An Tóm tắt PDF
Võ Thị Hải Lê 637-642
Tình hình áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y đảm bảo an toàn sinh học tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn huyện Gia Lâm Tóm tắt PDF
Ngô Thị Thuỳ 643-648
Đặc điểm, tính chất đất tỉnh Hải Dương và hướng sử dụng đất thích hợp Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Bộ 649-656
Ứng dụng công nghệ VOIP tại Tr¬ường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Định 657-666
Stress oxi hóa và các chất chống oxi hóa tự nhiên Tóm tắt PDF
Lại Thị Ngọc Hà 667-677
Xây dựng mạch điều khiển truyền động thuỷ lực đa điểm trên các máy nông lâm nghiệp tự hành Tóm tắt PDF
Dương Trung Hiếu 678-686
Xác định cầu tạo lập nhãn hiệu chứng nhận Cam Bù huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Song 687-695


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)