T. 8, S. 2 (2010)

Mục lục

Bài viết

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO VÀ NUÔI TRỒNG GIỐNG LAN HÀI QUÝ P. HANGIANUM PERNER GURSS (HÀI HẰNG) THU THẬP Ở VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Hoàng Thị Giang 194-201
ẢNH HƯỞNG CỦA LƯỢNG ĐẠM BÓN TỚI NĂNG SUẤT CỎ VA 06 TRÊN ĐẤT XÁM FERALIT HUYỆN YÊN SƠN - TỈNH TUYÊN QUANG Tóm tắt PDF
Cao Việt Hà 202-208
NGHIÊN CỨU TẠO CỦ IN VITRO Ở CÂY HOA LAYƠN GLADIOLUS 'CARTAGO' Tóm tắt PDF
Nông Thị Huệ 209-216
KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU TUYỂN CHỌN GIỐNG XOÀI ĐỊA PHƯƠNG TẠI HUYỆN YÊN CHÂU, TỈNH SƠN LA Tóm tắt PDF
Phạm Thị Hương 217-222
ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA CÂY BẠCH CHỈ (ANGELICA DAHURICA BENTH. ET HOOK. F.) TRONG VỤ XUÂN 2009 TẠI GIA LÂM - HÀ NỘI Tóm tắt PDF
Ninh Thị Phíp 223-231
ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ DUNG DỊCH DINH DƯỠNG ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÀ CHUA TRONG VỤ XUÂN HÈ Tóm tắt PDF
Nguyễn Quang Thạch 232-238
ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH NĂNG SẢN XUẤT CỦA LỢN BẢN NUÔI TẠI ĐIỆN BIÊN Tóm tắt PDF
Phan Xuân Hảo 239-246
NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA SÁN DÂY ECHINOCOCOCUS Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Lan 247-257
Năng suất và chất lượng thịt của dê Cỏ, F1 (Bách Thảo x Cỏ) và dê lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) nuôi tại Ninh Bình Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Mùi 258-262
Sử dụng thân lá ủ chua làm thức ăn nuôi bò thịt tại Bắc Giang Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trạch 263-268
Khả năng sản xuất của các tổ hợp lợn lai giữa lợn nái F1(Yorkshire × Móng Cái) phối với đực Duroc, Landrace và đực F1(Landrace × Yorkshire) nuôi tại Bắc Giang Tóm tắt PDF
Họ Tên 269-276
Ảnh hưởng của các mức năng lượng trao đổi, protein thô và lysine tiêu hoá trong khẩu phần ăn tới sinh trưởng và hiệu quả chuyển hoá thức ăn của Vịt CV Super M nuôi thịt Tóm tắt PDF
Đặng Thái Hải 277-286
Đánh giá đặc tính sinh học và định tên nấm dùng trong xử lý phế thải nông nghiệp Tóm tắt PDF
Đinh Hồng Duyên 287-295
Đánh giá chất lượng nước mặt tại xã Lai Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương Tóm tắt PDF
Hồ Thị Lam Trà 296-303
Ảnh hưởng của tải lượng NH4+ đến hiệu suất xử lý amoni đối với nước ngầm tại khu vực Bồ Đề (Gia Lâm) Tóm tắt PDF
Lê Thị Ngọc Thụy 304-310
Kết quả bước đầu về nghiên cứu thiết kế và chế tạo công cụ làm đất bảo tồn cho cây trồng cạn Tóm tắt PDF
Lương Thị Minh Châu, Lương Ngọc Hà 311-318
Ảnh hưởng của việc thay đổi moi trường oxy hóa khử bằng sục khí đến tiêu thụ đường ở nấm men bia Saccharomyces cerevisiae Tóm tắt PDF
Phạm Thu Hà 319-326
Ứng dụng kỹ thuật thị giác máy tính trong sản xuất nông nghiệp Tóm tắt PDF
Lê Vũ Quân 327-334
Mô hình toán và tính ổn định tuyệt đối của mạng thần kinh nhân tạo Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Bích Thủy 335-343
Tổng hợp một số Benzyliden - (2, 3, 4, 6 - tetra - O - axetyl - β - D - galactopyranozyl) thiosemicarbazon thế bằng phản ứng trong lò vi sóng và chưng cất hồi lưu Tóm tắt PDF
Bùi Thị Thu Trang 344-349
Tổng quan về biến đổi khí hậu và những thách thức trong phân tích kinh tế biến đổi khí hậu ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Mậu Dũng 350-358
Những đặc điểm nhân cách sáng tạo nổi bật của sinh viên trường Đại học Nông Nghiệp Hà Nội Tóm tắt PDF
Đặng Thị Vân 359-365
ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT LẠC TRÊN ĐẤT HUYỆN VIỆT YÊN - BẮC GIANG Tóm tắt PDF
Vũ Đình Chính 367-374


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)