T. 9, S. 5 (2011)

Mục lục

Bài viết

Đánh giá đặc điểm nông sinh học của một số dòng, giống lạc trong điều kiện vụ xuân và vụ thu trên đất Gia Lâm - Hà Nội Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Thanh Hải, Vũ Đình Chính 697-704
Nghiên cứu đặc điểm của ngủ nghỉ và ảnh hưởng của thời gian bảo quản tới khả năng chế biến chip của một số giống khoai tây Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Hồng, Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Thị Lý Anh, Trương Thị Vinh 705-712
Giám định một số chủng nấm ký sinh rệp sáp hại cà phê bằng phương pháp DNA Tóm tắt PDF PDF
Phạm Văn Nhạ, Hồ Thị Thu Giang, Phạm Thị Vượng, Đồng Thị Thanh, Trần Thị Tuyết, Đặng Thanh Thúy, Phạm Duy Trọng 713-718
Nghiên cứu ảnh hưởng của chế phẩm bón lá pomior đến sinh trưởng của cây dâu, năng suất và chất lượng lá dâu Tóm tắt PDF
Trần Thị Ngọc 719-724
Nghiên cứu bệnh héo xanh vi khuẩn (Raltonia solanacearum Smith) hại cây khoai tây vùng Hà Nội – phụ cận và biện pháp phòng trừ Tóm tắt PDF
Nguyễn Tất Thắng, Đỗ Tấn Dũng, Nguyễn Văn Tuất 725-734
Ảnh hưởng của biện pháp tỉa cành, triệt hoa đến sinh trưởng phát triển và năng suất của cây Sơn trên đất đồi huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ Tóm tắt PDF
Nguyễn Chí Thắng, Vũ Đình Chính, Đoàn Thị Thanh Nhàn 735-742
Nghiên cứu nhân nhanh in vitro cây hoa loa kèn (Lilium poilanei Gapnep) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Phương Thảo, Nông Thị Huệ, Vũ Quang Khánh, Nguyễn Hữu Cường 743-750
Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng của môi trường và một số yếu tố tác động đến hiệu quả nuôi cấy bao phấn giống lúa Indica. Tóm tắt PDF
Võ Thị Minh Tuyển, Phạm Ngọc Lương, Vũ Văn Liết 751-758
Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, dịch tễ học của sán lá tuyến tụy eurytrema SPP ký sinh ở trâu, bò, dê vùng Đồng Bằng Sông Hồng và biện pháp phòng trừ Tóm tắt PDF PDF
Nguyễn Thị Hồng Chiên, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Thị Hoàng Yến 759-765
Đánh giá phẩm chất tinh dịch lợn Piétrain kháng stress nhập từ Bỉ nuôi tại xí nghiệp chăn nuôi Đồng Hiệp – Hải Phòng Tóm tắt PDF
Hà Xuân Bội, Đỗ Đức Lực, Đặng Vũ Bình 766-771
Thực trạng bảo quản và quản lý chất lượng sản phẩm thủy sản sau thu hoạch trên tầu khai thác xa bờ ở một số tỉnh miền Trung Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Khánh, Hồ Thị Bích Ngân 772-780
So sánh thành phần, tỷ lệ thức ăn của còng Perisesarma eumolpe giữa vùng rừng và vùng gẫy đổ tại rừng ngập mặn Cần Giờ - TP. Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
Trần Ngọc Diễm My, Nguyễn Doãn Hạnh, Đỗ Thị Thu Hường 781-786
Nghiên cứu thăm dò sinh sản cá Chạch Bùn Tóm tắt PDF
Bùi Huy Cộng, Ngô Thị Dịu, Nguyễn Thị Diệu Phương 787-794
Gen kháng bệnh ở vật nuôi và tiềm năng đóng góp từ các giống địa phương của Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Bá Tiệp 795-806
Thành phần hóa học, dinh dưỡng và mức độ chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm xúc xích tôm có phối trộn surimi Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Duy, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Anh Tuấn 807-813
Mô hình hóa thời gian sấy riêng trong sấy thóc tĩnh theo lớp dầy Tóm tắt PDF
Đỗ Thái Sơn 814-822
Ứng dụng viễn thám và hệ thống thông tin địa lý đánh giá xói mòn đất đồi gò huyện Tâm Nông tỉnh Phú Thọ Tóm tắt PDF
Trần Quốc Vinh, Đặng Hùng Võ, Đào Châu Thu 823-833
Tối ưu hóa trong sản xuất nông nghiệp của nông hộ ở huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương Tóm tắt PDF
Phạm Thị Mai, Đỗ Trường Lâm 834-843
Khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thức của hộ nông dân ngoại thành Hà Nội: Nghiên cứu điển hình tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ Tóm tắt PDF
Nguyễn Phương Lê, Nguyễn Mậu Dũng 844-852
Xác định mức sẵn lòng chi trả của các hộ nông dân vê dịch vụ thu gom, quản lý và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở địa bàn huyện Gia Lâm – Hà Nội. Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Song, Nguyễn Thị Ngọc Thương, Đào Thị Hồng Ngân, Phạm Thị Hương, Đỗ Thị Minh Thùy, Chử Đức Tuần 853-860


Tạp chí Khoa học và Phát triển (Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội)