Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MẠNG LƯỚI CÁC TÁC NHÂN CUNG CẤP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG CHO NGƯỜI NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN VÙNG ĐẦM SAM CHUỒN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Khoa KN, Nguyễn Tiến Dũng

Tóm tắt


TÓM TẮT

Nghiên cứu này nhằm xác định mạng lưới các tác nhân và tiềm năng của các tác nhân trong hoạt động cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thuỷ sản ở vùng đầm Sam Chuồn, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Số liệu được thu thập qua khảo sát 70 hộ thuỷ sản, phỏng vấn sâu 27 tác nhân cung cấp thông tin, 5 chuyên gia thuỷ sản. Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thứ bậc AHP (Analytic Hierarchy Process) để phân tích tiềm năng của các tác nhân trong mạng lưới. Kết quả cho thấy mạng lưới cung cấp thông tin thị trường cho người NTTS gồm có 3 hợp phần: (1) mạng lưới cung cấp thông tin thị trường từ các tác nhân cung ứng đầu vào gồm đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, cơ sở giống thủy sản; (2) mạng lưới cung cấp thông tin thị trường từ tác nhân tiêu thụ đầu ra gồm người bán buôn và thu gom (3) mạng lưới cung cấp thông tin thị trường từ các tác nhân hỗ trợ gồm cán bộ cấp tỉnh, cán bộ cấp huyện, cán bộ cấp xã, người am hiểu cộng đồng và người NTTS khác. Trong đó các tác nhân có mức tiềm năng cao trong cung cấp thông tin thị trường gồm cán bộ huyện

Từ khoá:người nuôi trồng thuỷ sản, thông tin thị trường, mạng lưới, tác nhân, tiềm năng
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University