Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Khoa KN, Trương Quang Hoàng

Tóm tắt


Giám sát của cộng đồng có vai trò quan trọng trong thực hiện các đầu tư công xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, công tác giám sát của cộng đồng ở các địa phương còn nhiều hạn chế. Nghiên cứu nhằm tìm hiểu và phân tích thực trạng tham gia của người dân, cộng đồng trong giám sát đầu tư công xây dựng nông thôn mới và các yếu tố hạn chế sự tham gia này. Nghiên cứu đã thực hiện khảo sát tại 03 huyện đại diện cho 03 vùng sinh thái: vùng núi, vùng đồng bằng, vùng ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tiếp cận của người dân đối với các thông tin pháp luật về giám sát đầu tư công cộng đồng còn rất hạn chế, và do đó người dân thiếu kiến thức về các qui định pháp luật này.Người dân đã tham gia thực hiện các nội dung cơ bản của giám sát đầu tư theo luật định, tuy nhiên mức độ tham gia trong hầu hết các nội dung này còn rất thấp. Các yếu tố hạn chế sự tham gia bao gồm: qui định pháp lý chưa rõ ràng; hiểu biết và nhận thức của người dân hạn chế; thiếu chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng giám sát; thiếu sự quan tâm của chính quyền; 

Từ khóa: Đầu tư công, giám sát, sự tham gia, xây dựng nông thôn mới. 




 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University