Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỐI LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ RAU MÀU TẠI PHƯỜNG HƯƠNG CHỮ, THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Khoa KN, Trần Cao Úy

Tóm tắt


Tóm tắt. Nghiên cứu mối liên kết trong sản xuất và tiêu thụ rau màu ở phường Hương Chữ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm mục đích nhằm khảo sát hoạt động sản xuất, đánh giá thực trạng và tìm hiểu nhu cầu liên kết trong sản xuất rau màu, từ đó làm cơ sở cho các cơ quan chức năng xem xét và thực hiện các giải pháp can thiệp nhằm nâng cao hiệu sản xuất rau màu trên địa bàn nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiện nay trên địa bàn nghiên cứu tồn tại 2 mối liên kết chính trong sản xuất rau màu, bao gồm các liên kết ngang và liên kết dọc. Tuy nhiên, các mối liên kết này vẫn rất lỏng lẽo, chưa có các tổ chức hợp tác liên kết trong nông dân, các hoạt động mua bán không qua hợp đồng hoặc chỉ bằng hợp đồng miệng đối với từng loại rau màu khác nhau. Người dân đang có nhu cầu cao trong việc hình thành tổ hợp tác hoặc HTX sản xuất (92,5% ý kiến đề xuất) và xây dựng các hợp đồng tiêu thụ với các đối tác (87,5% ý kiến đề xuất) để đảm bảo khâu tổ chức sản xuất và tiêu thụ rau màu ổn định hơn.

Từ khóa:Liên kết, Liên kết nông dân, Rau màu, Sản xuất, Tiêu thụ  

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University