Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HINH CHUYỂN ĐỔI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP SANG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN Ở HUYỆN QUẢNG TRẠCH, TỈNH QUẢNG BÌNH

Khoa KN, Nguyễn Ngọc Truyền

Tóm tắt


Chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp trên diện tích đất sản xuất kém hiệu quả sang sản xuất mô hình mới là hướng đi phù hợp với chủ trương của Nhà nước. Tuy nhiên, để thực hiện việc chuyển đổi có hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường, cần phải có những nghiên cứu cụ thể. Trong phạm vi nghiên cứu này, chúng tôi chỉ tiến hành đánh giá hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi từ đất lúa sản xuất kém hiệu quả sang nuôi trồng thuỷ sản (NTTS) ở huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình dựa trên một nghiên cứu trường hợp ở xã Quảng Xuân. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hoạt động chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả trên địa bàn sang NTTS cho hiệu quả kinh tế rất cao. Mặt khác, kết quả xử lý thống kê cho thấy hiệu quả kinh tế của việc chuyển đổi sang NTTS trên đất lúa kém hiệu quả phụ thuộc vào diện tích NTTS của hộ. Do đó, việc khuyến cáo nông hộ mở rộng diện tích chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang NTTS cần phải tuân thủ theo quy hoạch sử dụng đất của địa phương; cần tiến hành thêm các nghiên cứu về thị trường tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo tính bền vững của hoạt động chuyển đổi này.

Từ khoá: chuyển đổi đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, hiệu quả kinh tế
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University