Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI Ở MỘT SỐ XÃ CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Khoa KN, Phan Công Tam

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện tại 02 xã Hương Lộc, huyện Nam Đông và xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định thực trạng tham gia của người dân vào quá trình đánh giá kết quả đạt chuẩn nông thôn mới và đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao sự tham gia của người dân vào đánh giá kết quả thực hiện chương trình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, người dân có vai trò rất lớn trong đánh giá kết quả công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, tuy nhiên tỷ lệ người dân tham gia vào quá trình đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới còn rất thấp, người dân hầu như chưa nắm được trình tự thủ tục để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Các nguyên nhân chính  dẫn đến sự hạn chế tham gia của người dân là trình độ và nhận thức thấp, sự tiếp cận thông tin hạn chế, các cơ chế chính sách chưa phù hợp.

Từ khóa: đánh giá, sự tham gia, nông thôn mới
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University