Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ LÚA THEO HỢP ĐỒNG Ở HUYỆN LỆ THỦY TỈNH QUẢNG BÌNH.

Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân

Tóm tắt


Lệ Thủy là huyện sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh Quảng Bình, tổng diện tích lúa toàn huyện năm 2015 là 10.117 ha, chiếm 41,35% tổng diện tích lúa của tỉnh (24.465 ha).Sản xuất lúa theo hợp đồng ở huyện Lệ Thủy bắt đầu từ năm 2012 với 80ha và nó gắn với quá trình dồn điền đổi thửa và xây dựng cánh đồng mẫu lớn. Vụ ĐX 2014 -2015, diện tích lúa theo hợp đồng của huyện đạt 1.054 ha, chiếm 83,2% diện tích hợp đồng toàn tỉnh (1.260 ha). Có hai loại sản phẩm thực hiện hợp đồng là hợp đồng sản xuất lúa giống và hợp đồng sản xuất lúa thương phẩm (để xay xát thành gạo). Qui mô hợp đồng trung bình của mỗi doanh nghiệp là 156,6 ha/ hợp đồng. HTX nông nghiệp là đối tác trung gian trong việc thực thi các hợp đồng giữa doanh nghiệp và người dân. Qui mô sản xuất lúa trung bình theo hợp đồng của hộ nhỏ từ 0,16 - 0,24 ha/hộ. Có 76,80% tổng sản lượng lúa thương phẩm và 49,3% tổng sản lượng lúa giống cấp 1 ký hợp đồng được thu mua; tỷ lệ hộ phá vỡ hợp đồng là 28,16% với sản xuất lúa thương phẩm và 18,9% với sản xuất lúa giống cấp 1, 

Từ khóa: Cánh đồng mẫu, hiệu quả, sản xuất lúa, hợp đồng, tiêu thụ, Lệ Thủy.
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University