Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, T. 126, S. 3B (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA MỘT SỐ GIỐNG SẮN TRIỂN VỌNG TRÊN VÙNG ĐẤT CÁT NỘI ĐỒNG PHONG HIỀN, PHONG ĐIỀN, THỪA THIÊN HUẾ

Khoa KN, Nguyễn Viết Tuân

Tóm tắt


Kết quả nghiên cứu tuyển chọn giống sắn có triển vọng tại vùng đất cát nội đồng Phong Hiền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho thấy: Các giống sắn thí nghiệm đều có khả năng sinh trưởng và phát triển, tạo năng suất tốt trong điều kiện nghiên cứu. Hai (2) giống sắn KM444 và KM98-5 sinh trưởng và phát triển tốt, chất lượng sắn như hàm lượng tinh bột, tỉ lệ sắn lát đều cao hơn giống đối chứng KM94. Mặt khác hai giống này cũng cho năng suất và các yếu tố cấu thành năng suất cao hơn và đem lại hiệu quả kinh tế lớn hơn so với giống KM94. Tổng hợp các chỉ tiêu theo dõi cho thấy, giống sắn KM444 và KM98-5 có nhiều ưu điểm hơn hẳn giống đối chứng KM94 đang được sản xuất đại trà trên vùng đất cát nội đồng tại Thừa Thiên Huế nói chung và Phong Hiền, Phong Điền nói riêng.

Từ khóa: giống triển vọng, hàm lượng tinh bột, năng suất củ tươi, sắn, sinh trưởng phát triển, vùng cát nội đồng.
 

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

website: joshueuni.edu.vn

Trụ sở chính: 03 Lê Lợi, Tp. Huế | Văn phòng Tạp chí: Tầng 3 tòa nhà số 04 Lê Lợi, Tp. Huế

Điện thoại: 054-3845658 | Email: tckh_dhh@hueuni.edu.vn

Tổng Biên tập: PGS. TS. Nguyễn Quang Linh

Giấy phép số: 2316/GP-BTTTT

Copyright by Hue University