T. 19 (2008)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Lạm phát ở Việt Nam: Nguyên nhân và giải pháp chính sách Tóm tắt PDF
Pham Sỹ An, Trần Thị Kim Chi 3-13
Quản lý phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp ở Việt Nam thông qua quản lý tài chính Tóm tắt PDF
Vũ Lan Anh 14-21
Các phương pháp dự báo nhu cầu điện trong nghiên cứu chính sách phát triển ngành năng lượng Tóm tắt
Đoàn Văn Bình 22-33
Cơ chế “một cửa tại chỗ” trong quản lý các khu công nghiệp các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt
Lưu Thanh Đức Hải 34-44

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ cải cách thể chế Tóm tắt PDF
Nguyễn Đình Cung 45-53
Một số vấn đề các tập đoàn kinh tế ử Việt Nam và các ngân hàng do tập đoàn kinh tế mứi thành lập Tóm tắt
Nguyễn Kim Anh 54-60

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Ô nhiễm môi trường nông thôn – thợc trạng và giải pháp Tóm tắt
Nguyễn Sinh Cúc 61-67
Thực trạng và triển vọng thu hút ODA ử Hà Nội Tóm tắt
Nguyễn Minh Thuần, Nguyễn Minh Phong 68-73

THÔNG TIN

Côong ty cổ phần xi măng Sài Sưn: Thành tựu, hạn chế và giải pháp nâng cao nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh mới Tóm tắt
Phan Thị Hồng Mai 74


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP