S. 34 (2010)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Xây dựng mô hình phát triển kinh tế Việt Nam trong thời kỳ đến năm 2020 Tóm tắt PDF
Bùi Tất Thắng 1-9
Kinh tế thị trường bền vững: Mô hình phát triển mới cho Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Tóm tắt PDF
Đỗ Đức Định 10-17
Đánh giá ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam Tóm tắt PDF
Phan Thị Hạnh, Lê Đức Hoàng 18-23
Marketing theo phương pháp địa lý và những ảnh hưởng của văn hoá vùng miền đến hành vi người tiêu dùng Tóm tắt PDF
Lê Văn Nam 24-27

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giám đốc công nghệ thông tin với văn hoá doanh nghiệp Tóm tắt PDF
Đỗ Hữu Hải 28-33
Tăng cường quản lý chất lượng sản phẩm của các doanh nghiệp đóng tàu Việt Nam Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Chi 34-40

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Phân tích sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ chế một của liên thông: Khởi sự doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ Tóm tắt PDF
Huỳnh Văn Tùng, Võ Thành Danh 41-52
Một số giải pháp đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên ở các trường ngoài công lập tại Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Đăng Đào 53-58
Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, thực trạng và giải pháp đầu tư phát triển Tóm tắt PDF
Nguyễn Tiến Dũng 59-62

THÔNG TIN

Công nghệ hàng đầu trong phát triển kinh tế thế giới đến năm 2025 Tóm tắt PDF
Lê Thành Ý 63-74


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP