S. 20 (2008)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Hướng tới phát triển bền vững các khu công nghiệp - trường hợp của tỉnh Đồng Nai Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Trình 3-8
Một số vấn đề bức thiết và giải pháp đối với nông nghịêp, nông dân,. nông thôn Tóm tắt PDF
Lê Xuân Bá, Chu Tiến Quang 9-18
Chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư bảo vệ môi trường Tóm tắt PDF
Vũ Xuân Nguyệt Hồng 19-27
Tháo chạy vốn và những vấn đề cần được các quốc gia quan tâm Tóm tắt PDF
Lê Phương Lan 28-34
Bàn về phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Cúc 35-41

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào vùng duyên hải miền Trung: thực trạng và một số kiến nghị chính sách Tóm tắt PDF
Hoàng Hồng Hiệp 42-49
Một số ý kiến về chủ chương cổ phần hoá ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn và ảnh hưởng đến giải quyết vấn đề “Tam nông” ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Hưng 50-55

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Chương trình Hỗ trợ lao động dôi dư trong ngành đường sắt ở Braxin – bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Vũ Lan Anh 56-64
Cần thay đổi trong suy nghĩ, quan niệm và hành động để thúc đẩy hội nhập kinh tế có hiệu quả Tóm tắt PDF
Đinh Thế Phong 65-69

THÔNG TIN

Một số nét về các doanh nghiệp lớn ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Đinh Trọng Thắng 70-75
Một số đặc điểm hoạt động khuyếch trương sản phẩm của doanh nghiệp nhà nước: trường hợp Công ty cổ phần Cao su sao vàng Tóm tắt PDF
Nguyễn Hoàng Mạnh 76-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP