S. 22 (2008)

Mục lục

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI

Khủng hoảng tài chính toàn cầu, tác động tới Việt Nam và định hướng giải pháp chính sách Tóm tắt PDF
Đinh Văn Ân, Võ Trí Thành 3-9
Đổi mới kiểm toán nhà nước về tài chính công Tóm tắt PDF
Trần Văn Giao 10-15
Hiệu quả sản xuất - tiêu thụ và giải pháp phát triển thị trường rau an toàn trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt PDF
Lưu Thanh Đức Hải 16-23
Phí bảo hiểm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Tóm tắt PDF
Trần Hữu Dũng 24-33
Nhà ở cho người có thu nhập thấp, một thị trường cần thiết và tiềm năng Tóm tắt PDF
Phí Thị Thu Hương, Nguyễn Minh Phong 34-40

MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hằng 41-45
Những điểm mới của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008 Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Bằng 46-51

KINH NGHIỆM – THỰC TIỂN

Một vài nét về thị trường chứng khoán của Ba Lan Tóm tắt PDF
Đặng Đức Đạm 52-59
Phát triển các hình thức sản xuất nông nghiệp theo hợp đồng ở Việt Nam Tóm tắt PDF
Bảo Trung 60-66

THÔNG TIN

Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Thừa Thiên-Huế: thành tựu, hạn chế và giải pháp chính sách Tóm tắt PDF
Phan Cảnh Huy 67-74
Sản xuất và kinh doanh muối: tiềm năng, thực trạng và giải pháp Tóm tắt PDF
Nguyễn Sinh Cúc 75-80


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP