Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
S. 27 (2009) Giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh mía đường ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Lưu Thanh Đức Hải
 
S. 41 (2011) Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hợp tác xã trong hội nhập Tóm tắt   PDF
Phạm Thị Tân
 
T. 1, S. 74 (2016) Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ cà phê trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng Tóm tắt   PDF
Nguyễn Duy Mậu
 
T. 9, S. 70 (2015) Giải pháp nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp ngành hàng đồ gỗ gia dụng Việt Nam sau 8 năm gia nhập WTO Tóm tắt   PDF
Trần Thị Thu Thủy
 
T. 9, S. 70 (2015) Giải pháp phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Tóm tắt   PDF
Nguyễn Bá Huân
 
S. 48 (2012) Giải pháp phát triển môi trường miền núi vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững Tóm tắt   PDF
Tráng A Dương
 
S. 27 (2009) Giải pháp phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở tỉnh Vĩnh Phúc Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Nhiệm
 
S. 40 (2011) Giải pháp phát triển sản phẩm của tổng công ty bưu chính Việt Nam Tóm tắt   PDF
Lê Thị Hồng Yến
 
S. 46 (2012) Giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tóm tắt   PDF
Trần Thị Xuân Anh
 
S. 41 (2011) Giải pháp đầu tư công cho đào tạo nghề ở các huyện nghèo: trường hợp nghiên cứu tại huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang Tóm tắt   PDF
Phạm Bảo Dương
 
S. 25 (2009) Giải pháp đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng Tây Bắc Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Bá, Đinh Xuân Nghiêm
 
T. 1, S. 65 (2015) Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ các nông sản mũi nhọn vùng Tây Nguyên Tóm tắt   PDF
Hoàng Văn Cường, Vũ Thành Hưởng
 
S. 21 (2008) Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong bối cảnh Việt Nam gia nhập WTO Tóm tắt   PDF
Trần Nguyễn Tuyên
 
S. 27 (2009) Hình thành và phát triển thị trường nhân tài - yếu tố hàng đầu để nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thế Anh
 
S. 41 (2011) Hệ thống đãi ngộ tại các tổ chức phi chính phủ quốc tế ở Việt Nam: Những bất cập và giải pháp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thị Hồng Hà
 
S. 16 (2007) Hệ thống đảm bảo chất lượng thực phẩm của Cộng hoà Liên bang Đức Tóm tắt   PDF
Ngô Thị Thuận
 
T. 11 (2015) Hợp tác công-tư trong cung ứng dịch vụ môi trường đô thị ở Việt Nam: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức Tóm tắt   PDF
Hồ Công Hòa
 
T. 18 (2007) Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Lộc (thành phố Hồ Chí Minh) - hai mươi năm nhìn lại Tóm tắt
Nguyễn Ngọc Thành
 
S. 18 (2008) Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Lộc (TP Hồ Chí Minh) - hai mươi năm nhìn lại Tóm tắt   PDF
Nguyễn Ngọc Thành
 
T. 5, S. 67 (2015) Hiểu biết mong đợi của người dân nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công Tóm tắt   PDF
Vũ Quỳnh, Vũ Trí Dũng
 
S. 23 (2008) Hiểu biết quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư - nội dung quan trong của marketing địa phương Tóm tắt   PDF
Vũ Trí Dũng, Phạm Công Toàn
 
S. 35 (2010) Hiện tượng di dân đến thành phố: Nhận định và đề xuất chính sách Tóm tắt   PDF
Lê Xuân Bá
 
T. 1, S. 74 (2016) Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương với xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Thu
 
S. 22 (2008) Hiệu quả sản xuất - tiêu thụ và giải pháp phát triển thị trường rau an toàn trên địa bàn Đồng bằng sông Cửu Long Tóm tắt   PDF
Lưu Thanh Đức Hải
 
S. 26 (2009) Hiệu quả sử dụng vốn vay của hộ nông dân nghèo Tóm tắt   PDF
Mai Văn Nam, Âu Văn Đức
 
76 - 100 trong số 446 mục << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Quản Lý Kinh tế ISSN: 1859-039X

VietnamJOL is supported by INASP