Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Đổi mới dạy học Văn học nước ngoài cho sinh viên ngành sư phạm Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực người học Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Bích Phượng
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng và an ninh theo tiếp cận năng lực Toàn văn
Chu Bùi Xuân Việt
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học trong quân đội theo thuyết kiến tạo Toàn văn
Chu Bùi Đức Dũng
 
T. 12, S. 12 (2018): Tháng 12 năm 2018 Đổi mới phương pháp dạy học các môn Lý luận chính trị ở trường chính trị các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long theo hướng phát triển năng lực Toàn văn
Chu Hồ Thị Hồng Cúc
 
T. 10, S. 10 (2018): Tháng 10 năm 2018 Đổi mới phương pháp dạy học các môn lý luận chính trị ở Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội theo hướng chuẩn hóa Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Na, Nguyễn Thị Phương Thu
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Đổi mới phương pháp dạy học giúp ghi nhớ từ vựng tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội bám sát giáo trình New English File Pre-Intermediate Toàn văn
Chu Khương Hà Linh
 
T. 5, S. 5 (2018): Tháng 5 năm 2018 Đổi mới phương pháp dạy học môn Đàn phím điện tử cho sinh viên ngành giáo dục mầm non Toàn văn
Chu Nguyễn Bích Hằng
 
T. 3, S. 3 (2018): Tháng 3 năm 2018 Đổi mới phương pháp dạy học tiếng Anh theo học chế tín chỉ và khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu tại một số trường đại học Toàn văn
Chu Tạ Thị Kim Ngôn
 
T. 1, S. 1 (2019): Tháng 1 năm 2019 Đổi mới phương pháp dạy học trong đào tạo theo học chế tín chỉ ở Trường Đại học Khánh Hoà Toàn văn
Chu Ngô Thế Lâm
 
T. 1, S. 1 (2018): Tháng 1 năm 2018 Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tâm lý học ở Học viện Chính trị Công an nhân dân. Toàn văn
Chu Đàm Thị Lệ Thủy
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Đổi mới phương pháp giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh trước tác động cách mạng công nghiệp 4.0 Toàn văn
Chu Lê Thị Thúy Hương, Bùi Hoàng Tân
 
T. 6, S. 6 (2018): Tháng 6 năm 2018 Đổi mới quản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các Trường trung học cơ sở huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa Toàn văn
Chu Lê Văn Dũng; Phan Quốc Lâm
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Đổi mới quản lý sử dụng thiết bị phòng học ngoại ngữ tại Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội Toàn văn
Chu Đặng Đức Chính
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Đổi mới quản lý đào tạo ngành nghệ thuật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Hồng Hiền
 
T. 8, S. 8 (2018): Tháng 8 năm 2018 Đổi mới tổ chức dạy học môn Tiếng Anh ở các trung tâm quốc tế anh ngữ GLN Toàn văn
Chu Nguyễn Thị Lan Hương
 
T. 11, S. 11 (2018): Tháng 11 năm 2018 Đổi mới đánh giá kết quả đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Toàn văn
Chu Lê Viết Vũ
 
T. 9, S. 9 (2018): Tháng 9 năm 2018 Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư tưởng trong hoạt động giảng dạy lý luận chính trị Toàn văn
Chu Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Trung Thành
 
T. 4, S. 4 (2018): Tháng 4 năm 2018 Động cơ học tập - vấn đề đặt ra cấp bách đối với sinh viên Việt Nam hiện nay Toàn văn
Chu Phạ m Văn Thuậ n
 
776 - 793 trong số 793 mục << < 27 28 29 30 31 32 


Tạp chí Thiết bị Giáo dục, ISSN: 1859-0810