Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 9, S. 4 (2011): Tập 9, Số 4 (2011) ANALYSIS OF PROTEIN RESPONSE OF STAPHYLOCOCCUS AUREUS UNDER HEAT STRESS Toàn văn   PDF
Le Thi Nguyen Binh, Susanne Engelmann
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) ANTIMICROBIAL CHARACTERISTICS AND TAXONOMICAL DIVERSITY AMONG ACTINOMYCETES ISOLATED FROM CATBA ISLAND, VIETNAM Toàn văn   PDF
Le Phuong Chung, Nguyen Quynh Uyen, Nguyen Thi Van, Dinh Thuy Hang
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) ảnh hưởng của các chất điều hoà sinh trưởng thực vật lên sự phát sinh hình thái của mẫu cây lát mỏng tế bào cuống chồi hoa súp lơ Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt, Bùi Văn Thế Vinh
 
T. 6, S. 2 (2008) ảnh hưởng của cường độ ánh sáng và hàm lượng CO2 lên khả năng sinh trưởng in vitro và ex vitro cây dâu tây (Fragaria ananassa Duch.) Tóm tắt   PDF
Nguyễn Trí Minh
 
T. 6, S. 3 (2008) ảnh hưởng của kích thước quần thể đến sự sinh sản cận noãn của một số loài thiên tuế (Cycas, Cycadaceae) ở Việt Nam Tóm tắt   PDF
Nguyễn Minh Tâm, Tô Văn Vĩnh
 
T. 5, S. 3 (2007) ảnh hưởng của một số dịch chiết thảo dược lên hệ thống enzyme P450 và phát hiện đột biến gen Cyp1b1 ở dòng tế bào ung thư Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Tuyên
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) ảnh hưởng của Stress Naci lên sự ổn định của cấu trúc Genome tế bào lúa Oryza sativa nuôi cấy dài hạn In Vitro Tóm tắt   PDF
Nguyễn Thanh Thuỷ, Đỗ Quang Bình
 
T. 5, S. 1 (2007) ảnh hưởng của sucrose, IBA và điều kiện nuôi cấy lên sự hình thành củ in vitro từ chồi của cây hoa lay ơn (Gladiolus spp.) Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
T. 5, S. 2 (2007) ảnh hưởng của tia gamma lên khả năng tái sinh cây từ mô sẹo lúa chiếu xạ và phân tích phân tử các dòng cây tái sinh Tóm tắt   PDF
Lê Thị Bích Thuỷ
 
T. 7, S. 4 (2009) ảnh hưởng một số điều kiện nuôi cấy chủng Asspergillus awamori VTCC-F-009 sinh tổng hợp Endo-B-1,4 Glucanase Tóm tắt   PDF
Nguyễn Văn Tuân, Quyền Đình Thi
 
T. 7, S. 4 (2009) ứng dụng các hạt nano phát quang vào việc đánh dấu tế bào để phát hiện và theo dõi các loại vi sinh vật Tóm tắt   PDF
Tống Kim Thuần
 
T. 5, S. 4 (2007) ứng dụng kỹ thuật phân tích phân tử để xác định thành phần và số lượng vi sinh vật trong thí nghiệm xử lý ô nhiễm dầu bằng phương pháp sinh học Tóm tắt   PDF
Bùi Thị Kim Anh
 
T. 5, S. 2 (2007) ứng dụng kỹ thuật real - time PCR trong việc xác định nhanh hai đột biến trên gen beta - globin của bệnh nhân có hội chứng thalassemia Tóm tắt   PDF
Dương Văn Cường
 
T. 5, S. 1 (2007) ứng dụng kỹ thuật real - time PCR để chẩn đoán nhanh cúm A/H5N1 và virus hợp bào đường hô hấp Tóm tắt   PDF
Nguyễn Tiến Minh
 
T. 7, S. 3 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) ứng dụng kỹ thuật RT-PCR trong chẩn đoán các bệnh virus xoắn lá và vàng mép lá trên cây dâu tây In Vitro Tóm tắt   PDF
Dương Tấn Nhựt
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Biểu hiện vùng gen mã hóa kháng nguyên màng và vỏ của virus dengue type ô trong nấm men Pichia pastoris Tóm tắt
Lê Thị Thu Hồng, Phùng Thu Nguyệt, Trần Thị Hường, Nguyễn Hồng Thanh, Phạm Thúy Hồng, Đinh Duy Kháng, Trương Nam Hải
 
T. 3, S. 1 (2005): Tập 3, số 1 (2005) Biểu hiện, tinh sạch và xác đinh hoạt tính của epoxide hydrolase (EH) tái tổ hợp từ đậu tương mang đột biến ở vị trí aspartic acid 101 (D101) Tóm tắt
Nghiêm Ngọc Minh, Chikafusa Fukazawa
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) BIỂU HIỆN GEN LACCASE CỦA CERRENA UNICOLOR ĐÃ ĐƯỢC CẢI BIẾN MÃ DI TRUYỀN TRONG NẤM MEN PICHIA PASTORIS Toàn văn   PDF
Nguyễn Thanh Ngọc, Lê Thị Thu Hồng
 
T. 9, S. 3 (2011): Tập 9, Số 3 (2011) BIỂU HIỆN GEN MÃ HÓA PROTEIN GP120 CỦA HIV-1 PHÂN TYPE CRF01_AE VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KHÁNG THỂ KHÁNG HIV TRONG HUYẾT THANH BỆNH NHÂN Toàn văn   PDF
Bạch Thị Như Quỳnh, Lê Văn Phùng
 
T. 9, S. 1 (2011): Tập 9, số 1 (2011) BIỂU HIỆN PROTEIN GP41 CỦA VIRUS HIV PHÂN TYPE CPF01_AE TRONG E. COLI VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ PHÁT TRIỂN KHÁNG THỂ KHÁNG HIV TRONG HUYẾT THANH BỆNH NHÂN BẰNG WESTERN BLOT VÀ ELISA Toàn văn   PDF
Bạch Thị Như Quỳnh, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Xuân Bắc, Lê Văn Phủng
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) BIỂU HIỆN, TINH CHẾ KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG TÁI TỔ HỢP KHÁNG H5 VÀ ỨNG DỤNG CHO PHÁT HIỆN NHANH VIRUS H5N1 Toàn văn   PDF
Hoàng Hà, Phan Trọng Hoàng, Lê Văn Sơn
 
T. 10, S. 1 (2012): Tập 10, Số 1 (2012) BIỂU HIỆN, TINH SẠCH β-SUBUNIT CỦA F0F1-ATPase VÀ TẠO KHÁNG THỂ KHÁNG β-SUBUNIT TÁI TỔ HỢP Toàn văn   PDF
Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Quang Liêm
 
T. 6, S. 2 (2008) Biểu hiện endo – bêta – 1,4 – mannanase từ chủng Bacillus subtilis G1 ở Escherichia coli và một số tính chất của enzyme tái tổ hợp Tóm tắt   PDF
Quyền Đình Thi, Nguyễn Sỹ Lê Thanh, Phạm Việt Cường
 
T. 5, S. 3 (2007) Biểu hiện gen HA5-1 mã hoá tiểu phần kháng nguyên Hemagglutinin (HA) của virus cúm A/H5N1 trong Escherichia coli Tóm tắt   PDF
Văn Thị Như Ngọc
 
T. 7, S. 2 (2009): Tập 7, Số 2 (2009) Biểu hiện gen Has mã hoá kháng nguyên Hemagglutinin (Ha) của virus cúm A/H5N1 trong Escherichia Coli Tóm tắt   PDF
Đỗ Thị Huyền
 
1 - 25 trong số 244 mục 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


Tạp chí Công nghệ Sinh học ISSN: 1811-4989