Chi tiết về Tác giả

Nhu Tuyen, Pham Nguyen Tat Thanh University, 298A-300A Nguyen Tat Thanh street, District 4, Ho Chi Minh City, 700000, Viet Nam

  • T. 2, S. 2 (2018) - Bài viết
    The medical physics education and training program of Nguyen Tat Thanh University - the first official medical physics training program in Vietnam
    Tóm tắt