Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 4, S. 2 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NHÂN VẬT MẢNH VỠ TRONG “TRỐN CHẠY” CỦA ALICE MUNRO

Dương Thị Ánh Tuyết

Tóm tắt


Alice Munro - nữ chủ nhân của giải Nobel văn học năm 2013 - được xem là cây bút truyện ngắn bậc thầy chuyên khám phá vẻ đẹp của những cái đời thường, chất thơ của những điều bình dị. Bài viết tập trung khai thác kiểu nhân vật mảnh vỡ như một đặc trưng nghệ thuật độc đáo của Munro qua  truyện ngắn Trốn chạy.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683