Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Quảng Bình, T. 4, S. 3 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI

Trần Thị Sáu

Tóm tắt


Gia đình là nền tảng của xã hội. Trong mỗi gia đình, các thành viên sống yêu thương, bình đẳng và không có bạo lực là cội nguồn của xã hội phát triển bền vững. Tuy vậy, trên thực tế, tình trạng bạo lực gia đình, nhất là bạo lực đối với phụ nữ đang diễn ra phổ biến ở nhiều gia đình của Việt Nam, trong đó nhiều hành vi dường như được coi là bình thường trong đời sống xã hội. Đây là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm sâu sắc bởi nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển thể chất, tinh thần của nạn nhân và để lại hậu quả nặng nề suốt cuộc đời của họ cũng như các thành viên khác trong gia đình. Nghiên cứu bạo lực gia đình đối với phụ nữ dưới góc độ giới nhằm giúp chúng ta có cách nhìn toàn diện và khách quan về tình trạng bạo lực mà người phụ nữ trong gia đình đang trải qua, từ đó có những giải pháp phòng, chống hiệu quả bạo lực đối với phụ nữ nói riêng và bạo lực gia đình nói chungTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683