Chi tiết về Tác giả

Hương, Lại Thị Đại Học Quảng BìnhTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683