Chi tiết về Tác giả

Minh Lý, Phan ThịTạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683