Duyệt Chỉ mục Tiêu đề


 
Số tạp chí Tiêu đề
 
T. 4, S. 2 (2015): Tạp chí KH&CN số 08 ẢNH HƯỞNG CỦA BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI SỰ HÌNH THÀNH, PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CỦA TRẺ EM Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 4, S. 3 (2015): Tạp chí KH&CN số 09 ẢNH HƯỞNG CỦA LỰC LORENTZ LÊN DÒNG CHẤT LƯU HARTMANN 2D Tóm tắt
Đào Xuân Quy, Trần Tiến Đạt
 
T. 4, S. 1 (2015): Tạp chí KH&CN số 07 BÀI TOÁN NGƯỜI ĐƯA THƯ VÀ ỨNG DỤNG TÌM LỘ TRÌNH XE THU GOM RÁC TỐI ƯU Ở THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI Tóm tắt
Hoàng Đình Tuyền
 
T. 4, S. 3 (2015): Tạp chí KH&CN số 09 BẠO LỰC GIA ĐÌNH ĐỐI VỚI PHỤ NỮ, NHÌN TỪ GÓC ĐỘ GIỚI Tóm tắt
Trần Thị Sáu
 
T. 7, S. 1 (2018): Tạp chí KH&CN số 16 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH KHỞI SỰ KINH DOANH CỦA SINH VIÊN KHỐI NGÀNH KINH TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Thu Ngọc
 
T. 4, S. 2 (2015): Tạp chí KH&CN số 08 CHÀO HỎI - NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGÔN NGỮ - VĂN HÓA TRONG TIẾNG ANH VÀ TIẾNG HÁN Tóm tắt
Lê Thị Như Thủy, Nguyễn Thị Mai Hoa
 
T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 Communicative Activities in the English High School classrooms in Quang Binh Province: Problems and possible solutions Tóm tắt
Phạm Thị Hà
 
T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 Cơ sở hình thành và sự phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn Tóm tắt
Lại Thị Hương
 
T. 4, S. 1 (2015): Tạp chí KH&CN số 07 DẠY HỌC TRIẾT HỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP TÌNH HUỐNG Tóm tắt
Lương Lan Huệ
 
T. 7, S. 1 (2018): Tạp chí KH&CN số 16 KHÔNG GIAN MẢNH VỠ QUA TẬP TRUYỆN TRỐN CHẠY CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 4, S. 3 (2015): Tạp chí KH&CN số 09 KHẢO SÁT HIỆU SUẤT CỦA HỆ THỐNG ĐA ĐẦU PHÁT - ĐA ĐẦU THU TIỀN MÃ HÓA max-dmin Tóm tắt
Nguyễn Thành Tín
 
T. 4, S. 3 (2015): Tạp chí KH&CN số 09 LỰA CHỌN CHU TRÌNH VÀ MÔI CHẤT LẠNH DÙNG TRONG MÁY LẠNH HẤP THỤ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Tóm tắt
Hoàng Dương Hùng, Nguyễn Thành Văn
 
T. 7, S. 1 (2018): Tạp chí KH&CN số 16 MÔ PHỎNG VÀ THỰC NGHIỆM BỘ ĐIỀU KHIỂN PID FUZZY ADAPTIVE CHO ĐỘNG CƠ SERVO DC Tóm tắt
Nguyễn Công Vinh
 
T. 4, S. 1 (2015): Tạp chí KH&CN số 07 MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA “BÁT DANH HƯƠNG” QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Lê Trọng Đại
 
T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁ THỂ ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦA CÀ CHUA ĐỎ LÙN, CÀ RỐT TÍ HON TRỒNG TRONG NHÀ LƯỚI TẠI VƯỜN THỰC NGHIỆM NÔNG LÂM TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Bùi Thị Thục Anh
 
T. 4, S. 3 (2015): Tạp chí KH&CN số 09 NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC, KHẢ NĂNG PHÁT QUANG CỦA PHỨC KẼM VỚI PHỐI TỬ CHỨA NHÓM AMIT Tóm tắt
Từ Sỹ Chương, Nguyễn Đức Vượng
 
T. 4, S. 2 (2015): Tạp chí KH&CN số 08 NGHIÊN CỨU HOẠT ĐỘNG MARKETING TRUYỀN MIỆNG (WORD OF MOUTH MARKETING) TẠI CÁC KHÁCH SẠN Ở THỪA THIÊN HUẾ Tóm tắt
Nguyễn Hoàng Ngọc Linh, Lê Quang Trực
 
T. 4, S. 1 (2015): Tạp chí KH&CN số 07 NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH MARKOV ẨN VÀ ỨNG DỤNG TRONG NHẬN DẠNG CHỮ VIẾT TAY Tóm tắt
Nguyễn Thị Hà Phương
 
T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG IBA (INDOLE-3 BUTYRIC ACID) ĐẾN HIỆU QUẢ GIÂM CÀNH MỘT SỐ GIỐNG HOA HỒNG TẠI ĐỒNG HỚI, QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Nguyễn Thị Hương Bình
 
T. 7, S. 1 (2018): Tạp chí KH&CN số 16 NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM, GIÁ TRỊ SỬ DỤNG VÀ KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG MỘT SỐ LOÀI RAU RỪNG TẠI QUẢNG BÌNH Tóm tắt
Trần Lý Tưởng
 
T. 7, S. 2 (2018): Tạp chí KH&CN số 17 NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN CHO NGÔI NHÀ THÔNG MINH BẰNG SMARTPHONE Tóm tắt
Nguyễn Văn Đoài, Nguyễn Hữu Tuấn
 
T. 4, S. 2 (2015): Tạp chí KH&CN số 08 NHÂN VẬT MẢNH VỠ TRONG “TRỐN CHẠY” CỦA ALICE MUNRO Tóm tắt
Dương Thị Ánh Tuyết
 
T. 7, S. 1 (2018): Tạp chí KH&CN số 16 PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LIÊN VĂN HOÁ CỦA SINH VIÊN THÔNG QUA CÁC NHIỆM VỤ TRONG GIẢNG DẠY NGÔN NGỮ LIÊN VĂN HOÁ Tóm tắt
Mai Thị Như Hằng
 
T. 4, S. 1 (2015): Tạp chí KH&CN số 07 RÈN LUYỆN TƯ DUY CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG BẰNG CÁC BÀI TẬP DI TRUYỀN CÓ PHƯƠNG PHÁP TÍNH NHANH Tóm tắt
Lê Khắc Diễn
 
T. 4, S. 2 (2015): Tạp chí KH&CN số 08 SỰ BIẾN THỂ KHÔNG GIAN TRONG HỘI HỌA Tóm tắt
Trần Công Thoan
 
1 - 25 trong số 48 mục 1 2 > >> 


Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ISSN: 0866-7683