Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của pH, nồng độ chất HĐBM ion dương, ion điện li đến thế điện tích zeta của giọt dầu nhũ tương dầu nước xí nghiệp toa xe Hà Nội

Phạm Văn Thiêm, Nguyễn Văn Xá, Hoàng Tuấn Bằng, Nguyễn Minh Tuyển

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP