Tạp chí Hóa Học, T. 45, S. 3 (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của hàm lượng clay và điều kiện chế tạo đến một số tính chất của polyproplylen/clay nanocompozit

Thái Hoàng, Nguyễn Thạc Kim, Nguyễn Thế Anh

Tóm tắt


  

Toàn văn: PDF

Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP