Chi tiết về Tác giả

Anh Trúc, Trịnh

 • T. 46, S. 4 (2008) - BÀI BÁO
  Ảnh hưởng của ion đối pha tạp đến khả năng bảo vệ chống ăn mòn của lớp phủ epoxi chứa polypyrol dẫn điện
  Tóm tắt  PDF
 • T. 46, S. 5 (2008) - BÀI BÁO
  Sử dụng polypyrol lai tạp với axit amino naphtalen sunfonic như chất ức chế ăn mòn kim loại trong lớp phủ epoxy
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 1 (2007) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu hữu cơ hóa clay tuy phong bằng axit aminotrimetylphotphonic
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 1 (2007) - BÀI BÁO
  Compozit Epoxy/Ppy-γ-Fe2O3 bảo vệ chống ăn mòn kim loại
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 4 (2007) - BÀI BÁO
  Nghiên cứu lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn thân thiện môi trường trên cơ sở epoxy và axit indol-3butyric
  Tóm tắt  PDF
 • T. 45, S. 5 (2007) - BÀI BÁO
  Lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn trên cơ sở epoxy với sự có mặt của polyindol lai tạp axit indol-3 butyric
  Tóm tắt  PDF
 • T. 47, S. 3 (2009) - BÀI BÁO
  Biến tính hữu cơ clay montmorilonit K10 bằng hợp chất azo có chứa nhóm sunfonic axit
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Hóa học/Journal of Chemistry

VietnamJOL is supported by INASP