Chi tiết về Tác giả

H, . L VJOL

 • S. 3 (2005) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội nghị Giới thiệu "Chợ công nghệ và Thiết bị Việt Nam 2005"
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội nghị cộng tác viên Tạp chí Thông tin và Tư liệu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Chợ Công nghệ và thiết bị Bình Dương 2007
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lớp học “Biên tập ấn phẩm khoa học và công nghệ”
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP