Chi tiết về Tác giả

H, H

 • S. 1 (2007) - NHÌN RA THẾ GIỚI
  Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ – Thư viện lớn nhất thế giới
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Kỷ niệm 15 năm truyền thống đào tạo cao học ngành khoa học thư viện
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Giao lưu sinh viên ngành TT-TV trên địa bàn thủ đô
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Khai trương Thư viện Giáo trình Điện tử
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2007) - GIỚI THIỆU VĂN BẢN - TÀI LIỆU
  Ngành TT-TV trong xã hội thông tin
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Xây dựng chương trình đào tạo theo tín chỉ ngành TT-TV
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Bảo vệ khoá luận tốt nghiệp ngành Thông tin học & Quản trị thông tin
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP