Chi tiết về Tác giả

L, P

 • S. 3 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội thảo “Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc”
  Tóm tắt  PDF
 • S. 3 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Khai trương mạng Nghiên cứu và Đào tạo của Việt Nam (VINAREN)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 4 (2006) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh chính thức khai trương Cổng thông tin Thư viện
  Tóm tắt  PDF
 • S. 1 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Chợ Công nghệ và Thiết bị khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long (Techmart An Giang 2006)
  Toàn văn  PDF
 • S. 1 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Đại hội thành lập Hội Thư viện Việt Nam
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội thảo “Phương pháp mới ứng dụng trong giảng dạy và học tập chuyên ngành"
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội thảo “Khoa học và Thực tiễn hoạt động Thông tin-Thư viện”
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Hội nghị-Hội thảo “Trao đổi về việc áp dụng DDC trong các thư viện Việt Nam”
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Tọa đàm hợp tác KHCN Việt Nam - Trung Quốc
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lễ khai trương Cơ sở dữ liệu Tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến
  Toàn văn  PDF
 • S. 4 (2007) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Triển lãm sách khoa học kỹ thuật Pháp
  Toàn văn  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP