Chi tiết về Tác giả

L, T T VJOL

 • S. 2 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Triển lãm sách Nga
  Toàn văn  PDF
 • S. 2 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lễ tốt nghiệp thạc sĩ ngành thông tin thư viện
  Toàn văn  PDF
 • S. 3 (2008) - TIN TỨC - SỰ KIỆN
  Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch”
  Tóm tắt  PDF


Tạp chí Thông tin và Tư liệu / Journal of Information and Documentation ISSN: 1859-2929

VietnamJOL is supported by INASP