Công Nghiệp: Kinh tế & Quản lý, S. 12 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: Cần biết cách liên kết để vượt qua khó khăn

Hoài Ân

Tóm tắt


Tính đến tháng 9/2012, cả nước có gần 51.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đăng ký thành lập mới, nâng tổng số lên 471.000 DNNVV, chiếm 97% trong tổng số doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, tính đến ngày 20/8/2012, tổng số DN đã giải thể và ngừng hoạt động là 35.483 DN, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2011. Chỉ tính riêng trong hai năm 2011 - 2012, đã có hơn 100.000 DN giải thể hoặc ngừng hoạt động, bằng với số DN giải thể trong vòng 10 năm 1999-2009. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Chi Lan, nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những nguyên nhân, cũng như cách giải quyết khó khăn cho DNNVV.

Toàn văn: PDF

Công nghiệp : Kinh tế&Quản lý / Industrial Review of Vietnam

ISSN 1859-3984. Giấy phép: 60GP/BVHTT ngày 29/01/2002

VJOL is supported by NASATI and INASP