Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 2 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóa

ĐINH THỊ THANH TÂM, BẠCH LONG GIANG, VŨ THỊ THẠNH THU

Tóm tắt


     Vật liệu ZnO nanorods được nghiên cứu chế tạo bằng phương pháp điện hóa. Tính chất đặc trưng được nghiên cứu bằng các phương pháp SEM, XRD, PL. Kết quả từ hình SEM cho thấy cấu trúc ZnO nanorods có mật độ đồng đều cao, đường kính 50nm - 60nm, chiều dài 1.2μm - 1.3μm. Ngoài ra, qua giản đồ XRD và phổ PL cho thấy vật liệu có cấu trúc tinh thể hexagonal wurtzite, phát quang ở bước sóng 380nm đại diện cho chuyển mức vùng - vùng trong cấu trúc ZnO và dải bước sóng 500-650nm có nguồn gốc từ một số sai hỏng bề mặt của vật liệu này        

Toàn văn: PDF