Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 7 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đa dạng thành phần loài cá ở khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

VŨ THỊ THANH TUYỀN, NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG, LÊ THỊ HỒNG DIỆP

Tóm tắt


   Nhà máy Thủy điện Thác Mơ là một nhà máy thủy điện trên sông Bé, thuộc địa bàn xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Công trình Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng nhằm mục đích khai thác tối đa hiệu năng hồ chứa, góp phần ổn định hệ thống điện khu vực. Tuy nhiên, các nhà máy thủy điện lớn có thể phá vỡ sự cân bằng của hệ sinh thái khu vực. Do đó cần nghiên cứu tính đa dạng sinh học thành phần loài cá, tình hình khai thác nhằm đề xuất các biện pháp bảo tồn và cải thiện hệ sinh thái cá, đồng thời đưa ra các gợi ý cho người dân về các loại cá có khả năng kinh tế cao nhằm bảo vệ, phục hồi và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh hiện nay là cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng    

Toàn văn: PDF