S. 2 (2018)

Mục lục

KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ

Nghiên cứu tận thu hạt từ tính từ băng từ (cassette) phế thải Tóm tắt PDF
LÊ THỊ HỒNG NHAN, NGUYỄN THÁI ANH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH 1
Tình hình ứng dụng CRISPR/Cas trong cải thiện di truyền cây nông nghiệp Tóm tắt PDF
LÊ THỊ NGỌC QUỲNH, CHU ĐỨC HÀ, LÊ TIẾN DŨNG 6
Quy trình phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ mô mỡ chuột bằng phương pháp không enzyme Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN HỮU HÙNG 13
Một quy trình hiệu quả để phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN HỮU HÙNG 17
Đánh giá hiện trạng chuyển đổi rừng khộp sang trồng cao su tại tỉnh Đắk Lắk Tóm tắt PDF
CAO THỊ LÝ, PHÙNG CHÍ SỸ 21
Khai thác luật kết hợp từ các tập mục hữu ích cao Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THÚY LOAN, MAI HOÀNG THẮNG 30
Xây dựng mô hình học cụ hệ thống khử sắt trong xử lý nước cấp bằng vật liệu hấp phụ filox Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ THAO 36
Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ CẨM TRINH, PHAN NGUYỄN QUỲNH ANH, LÊ THỊ HỒNG NHAN, TRẦN THIỆN HIỀN, LÊ TẤN HUY, NGUYỄN PHÚ THƯƠNG NHÂN, BẠCH LONG GIANG 40
Nghiên cứu tổng hợp dẫn xuất amino của benzimidazole và benzoxazole Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THÚY HỒNG, ĐINH THỊ THANH TÂM 47
Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóa Tóm tắt PDF
ĐINH THỊ THANH TÂM, BẠCH LONG GIANG, VŨ THỊ THẠNH THU 51

KHOA HỌC SỨC KHỎE

Định hướng phát triển dược lâm sàng tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ XUÂN LIỄU 55
Khảo sát thành phần flavonoid trong cây Cỏ cứt lợn (Ageratum conyzoides L. Asteraceae) Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ KIM LIÊN 60
Y dược học chứng cứ trong thực hành y học Tóm tắt PDF
DƯƠNG DIỆU 66
Khảo sát ảnh hưởng của một vài chất điều hòa tăng trưởng thực vật trong nuôi cấy in vitro cây viễn chí lá nhỏ (polygala paniculata L.) Tóm tắt PDF
LÊ THU THỦY, BÙI TRANG VIỆT, TRẦN THANH HƯƠNG 71
Xây dựng phương pháp phân tích định lượng hàm lượng cefuroxime trong bột pha hỗn dịch zinat 125mg bằng phương pháp HPLC Tóm tắt PDF
HUỲNH TÂN 74

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TQM trong giáo dục đại học và các yếu tố cần thiết để áp dụng tại Đại học Nguyễn Tất Thành. Tóm tắt PDF
NGUYỄN DUY MINH, NGUYỄN QUỲNH ANH 81
Quan điểm nhận thức luận của Ngô Thì Nhậm Tóm tắt PDF
LÊ ĐỨC THỌ 85

KINH TẾ - QUẢN TRỊ

Phân tích năng lực cạnh tranh nội tại của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình – chi nhánh Tp.HCM Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH 89