Chi tiết về Tác giả

THỊ THANH TÂM, ĐINH Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 2 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu chế tạo vật liệu ZnO nanorods bằng phương pháp điện hóa
    Tóm tắt  PDF