Chi tiết về Tác giả

THỊ NGÂN, ĐOÀN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ứng dụng lưu chất CO2 siêu tới hạn trong nghiên cứu và sản xuất
    Tóm tắt  PDF