Chi tiết về Tác giả

THỊ PHƯƠNG THẢO, LÊ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Tạo kháng thể IgG thỏ kháng alpha-fetoprotein người
    Tóm tắt  PDF