Chi tiết về Tác giả

VĂN MÌNH, LÊ

  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
    Tóm tắt  PDF