Chi tiết về Tác giả

THỊ PHƯƠNG HOA, MAI Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nuôi cấy protocorm lan thạch hộc thiết bì (Dendrobium officinale Kimura et Migo) in vitro
    Tóm tắt  PDF