Chi tiết về Tác giả

HỮU HÙNG, NGUYỄN

 • S. 1 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Tạo kháng thể IgG thỏ kháng alpha-fetoprotein người
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Quy trình phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ mô mỡ chuột bằng phương pháp không enzyme
  Tóm tắt  PDF
 • S. 2 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
  Một quy trình hiệu quả để phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột
  Tóm tắt  PDF