Chi tiết về Tác giả

THỊ PHƯƠNG, NGUYỄN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 2 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Quy trình phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ mô mỡ chuột bằng phương pháp không enzyme
    Tóm tắt  PDF
  • S. 2 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Một quy trình hiệu quả để phân lập và nuôi cấy tế bào gốc trung mô từ tủy xương chuột
    Tóm tắt  PDF