Chi tiết về Tác giả

THỊ THỦY, NGUYỄN

  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Định lượng omeprazol trong huyết tương bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao ( PLC-DAD)
    Tóm tắt  PDF