Chi tiết về Tác giả

VĂN ĐĂNG, PHẠM Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Đề xuất tổ hợp các hợp phần không gian để xây dựng tòa nhà dân cư tại các mức chi tiết trong không gian 3 chiều
    Tóm tắt  PDF