Chi tiết về Tác giả

TRỌNG TÍN, TÔ Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 1 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Cải thiện khả năng phát hiện tấn công mạng bằng kỹ thuật học sâu
    Tóm tắt  PDF