Chi tiết về Tác giả

ĐÌNH MẠNH, TRẦN

  • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Nghiên cứu qui trình sản xuất bột dinh dưỡng từ đậu nành nảy mầm
    Tóm tắt  PDF