Chi tiết về Tác giả

THIỆN HIỀN, TRẦN

  • S. 2 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Ứng dụng phương pháp đáp ứng bề mặt tối ưu hóa điều kiện quá trình phản ứng xà phòng hóa từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
    Tóm tắt  PDF
  • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
    Tóm tắt  PDF